Tommeliten

På Tommeliten er det 6 barn mellom 1 og 3 år. Vi vektlegger å gi barna god omsorg og arbeider for å fremme, empati og nærhet til barna. Vi jobber med språk og språkstimulering, språkforståelse, kroppsspråk, sang, rytmer og historier. Vi jobber med å utvikle god sosial kompetanse blant barna, ved å legge til rette for gode lekeferdigheter. Vi arbeider med barns medvirkning, og synes det er viktig å se etter barnas uttykk, ønsker og interesser. I år vil vi jobbe spesielt med språk og sang. Sang gir gode musikkopplevelser og skaper glede, trygghet og samhold.