Barnehagedagen 2021. Små steg for kloden.

Barnehagedagen 2021 med tema: Små steg for kloden, ble markert med å synliggjøre hva barna hadde jobbet med på avdelingene. Avdeling Sola jobber med verdensrommet, avdeling Tommeliten jobber med å se og ta vare på naturen. Det ble en fin dag der foreldrene fikk komme inn enkeltvis og se hva barna jobber med og lager på avdelingene.