Foreldreundersøklesen 2021

Solemdal barnehage er svært fornøyd med foreldreundersøklesen for 2021. Med høy skår på barnas trivsel 4,9 av 5 og barnets utvikling 4,9. samt relasjon mellom barn og voksne 4,8. Vi jobber kontinuerlig for at Solemdal skal være et godt sted å være leke og lære for barna.

 

Foreldreundersøkelsen

 

 

Solemdal barnehage (2021)

Ute- og innemiljø

4,4

Relasjon mellom barn og voksen

4,8

Barnets trivsel

4,9

Informasjon

4,6

Barnets utvikling

4,9

Medvirkning

4,6

Henting og levering

4,6

Tilvenning og skolestart

4,7

Tilfredshet

4,9