Tommeliten

På Tommeliten er det 7 barn mellom 1 og 3 år. Vi vektlegger å gi barna god omsorg og arbeider for å fremme, empati og nærhet til barna. Vi jobber med språk og språkstimulering, språkforståelse, kroppsspråk, sang, rytmer, historier og eventyr. Vi jobber med å utvikle god sosial kompetanse blant barna, ved å legge til rette for gode leke og samspill ferdigheter. Vi arbeider med barns medvirkning, og synes det er viktig å se etter barnas uttykk, ønsker og interesser. I år vil vi jobbe spesielt med eventyret de tre bukkene bruse.

I år vil vi jobbe spesilet med eventyret de tre bukkene bruse. Vi vil jobbe med eventyret gjennom hele året i ulke former, som ved dramatisering, film, flanellograf, bilder, sang og bøker samt å bruke andre ulike rekvisitter. Å jobbe med eventyr gjennom hele året i ulike former, tror vi kan skape og fremme fantasi og felles opplevelser hos barna.

Ved å jobbe med samme eventyret gjennom et helt år, vil fremme språket og felleskapsfølelsen hos barna.