Tommeliten

På Tommeliten er det 9 barn mellom 1 og 3 år. Vi vektlegger å gi barna god omsorg, og arbeider for å fremme empati og nærhet til barna.

På Tommeliten arbeider vi hele tiden med å skape en felleskapsfølelse for alle barn, hvor alle skal ha mulighet til å danne gode relasjoner og vennskap med voksne og jevnaldrende. Vi holder oss nært barnegruppen, og viser at vi er her for å gi omsorg, vise empati, være utforskende sammen med barna, og delta i barnas lek. For oss i Tommeliten er det viktig at alle barn blir sett, hørt, at de har noen å leke med, og at de skal glede seg til barnehagedagen.

Vi jobber mye med språk og språkstimulering, ved bruk av mye kroppspråk, historier, eventyr, sang og rytmer. Vi jobber også med å utvikle god sosial kompetanse blant barna, ved å legge godt til rette for gode lek og samspill ferdigheter. Vi synes det er viktig at alle barns skal ha lik mulighet til å medvirke i barnehagens hverdag, det er derfor viktig for oss å se etter barnas utrykk, ønsker og interesser. 

 

Tema: Den lille larven Aldrimett

Solemdal barnehage, avdeling Tommeliten, 2021-2022

 

 Nå er det tid for et nytt barnehageår, og dette året vil vi ha "Den lille larven Aldrimett" som hovedtema. Historien om lille larven kommer derfor til å  bli arbeidet med gjennom hele året i ulike former. Noen av de ulike formene som lille larven Aldrimett blir arbeidet med er dramatisering, flanellograf, bilder, sang, bok, samt andre aktiviteter som blant annet formningsaktiviteter.

Ved å gjenspeile og ha historien om lille larven Aldrimett gjennom hele året, ønsker vi å  skape en felles referanse og felleskapsfølelse hos barna, hvor alle kjenner like godt til samme historie. Som kan føre til interessante samtaler, lek, og fine kunstneriske bidrag.

Ved å arbeide med historien om lille larven Aldrimett får barna møte ulike begreper som navn på ulike frukter, farger, navn på ukedager, samt de får gjort seg nyttige erfaringer med fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst, Kunst, kultur og kreativitet og Antall, rom og form.