Sola, årstema 2020-2021.

På Sola er det 16 barn mellom 3 og 6 år. Årets tema er; Verdensrommet.

Tema: Verdensrommet

Solemdal barnehage, avdeling Sola, 2020-2021

 Dette barnehageåret vil vi ha verdensrommet som tema. Verdensrommet er uendelig stort, og en uendelig kilde til undring, kunnskap og nysgjerrighet. Tema verdensrommet innbyr til lek, utforsking og filosofering, og vil bidra til å utvide barnas perspektiver og gi ny innsikt.I arbeid med tema vil barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær bli anerkjent, stimulert og lagt til grunn for læringsprosessene. Vi ønsker at temaet skal oppmuntre barna til å undersøke himmelen over oss, inspirere til nye leker, og bidra til at barna forstår sammenhenger i verden rundt oss. 

I henhold til rammeplanen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Leken skal ha en sentral plass, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne.

 Som pedagoger sammen med barna er vår rolle å berike barnas lek, legge til rette for utforskning og lek, samt inspirere og utfordre barna i utvidende samtaler. Barn bidrar i stor grad i egen og andres læring ved å støtte og utfordre hverandre. Ved å tilrettelegge for mangfold og felleskap, ønsker vi å gi barna mulighet til å bruke sine egne uttrykksmåter og strategier. 

Vi jobber for at temaet skal inkludere alle fagområder i barnehagen. Barna vil i prosjektet få utvidet sin språklige kompetanse gjennom å møte nye ord og få innhold i nye begreper. Videre vil prosjektet inkludere matematisk og naturfaglig kunnskap om eksempelvis rekkefølge, størrelser, tid, materialer, bærekraft og romforståelse. I prosjektet er det naturlig å inkludere filosofi og undring over de store sammenhengene. Hvem er vi mennesker? Er vi alene? Hvordan kan vi best ta vare på jorda vår og hverandre? Verdensrommet vil videre innby til kunstneriske aktiviteter og fantasi. Kan vi tegne liv på andre planeter? eller male galaksen vår? Videre vil vi inkludere modeller av planeter, astronauter, romskip og annet stort og smått som barna finner spennende. Det å leke og lære i fellesskap knyttet til temaet er en fin måte å være sammen på. Vi ønsker at temaet skal være synlig i barnehagen gjennom hele barnehageåret og i mange av barnehagens aktiviteter. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller.